MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
VietComBank
3,920,837 VND
= (170 + 0.85) x 22,949
Người Nhận
Perfect Money
170 USD
Trạng thái: Giao dịch thành công
11-11-2019 21:46:35 : Bạn tạo đơn hàng
11-11-2019 21:51:00 : Đã nhận được tiền từ bạn
11-11-2019 21:51:00 : Đang chuyển tiền cho bạn
11-11-2019 21:51:01 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được VietComBank của bạn cho đến khi chuyển Perfect Money cho bạn thành công là 1 giây
Số Batch PM chuyển tiền: 289128136
Đánh giá của khách hàng:
nhanh chonh
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.