MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Đông Á Bank
2,326,475 VND
= (100 + 0.5) x 23,149
Người Nhận
Perfect Money
100 USD
Trạng thái: Giao dịch thành công
02-06-2020 07:52:53 : Bạn tạo đơn hàng
02-06-2020 07:57:45 : Đã nhận được tiền từ bạn
02-06-2020 07:57:46 : Đang chuyển tiền cho bạn
02-06-2020 07:57:46 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Đông Á Bank của bạn cho đến khi chuyển Perfect Money cho bạn thành công là 1 giây
Số Batch PM chuyển tiền: 317400585
Đánh giá của khách hàng:
Thks
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.