MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
VietinBank
5,155,698 VND
= (220 + 1.76) x 23,249
Người Nhận
WebMoney WMZ
220 WMZ
Trạng thái: Giao dịch thành công
02-06-2020 09:18:01 : Bạn tạo đơn hàng
02-06-2020 09:20:09 : Đã nhận được tiền từ bạn
02-06-2020 09:20:10 : Đang chuyển tiền cho bạn
02-06-2020 09:20:11 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được VietinBank của bạn cho đến khi chuyển WebMoney WMZ cho bạn thành công là 2 giây
WebMoney invoice ID chuyển tiền: 1740364544
Đánh giá của khách hàng:
ok uy tín
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.