MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Á Châu Bank
1,628,532 VND
= (70 + 0.35) x 23,149
Người Nhận
Perfect Money
70 USD
Trạng thái: Giao dịch thành công
01-06-2020 21:13:29 : Bạn tạo đơn hàng
01-06-2020 21:18:06 : Đã nhận được tiền từ bạn
01-06-2020 21:18:07 : Đang chuyển tiền cho bạn
01-06-2020 21:18:07 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Á Châu Bank của bạn cho đến khi chuyển Perfect Money cho bạn thành công là 1 giây
Số Batch PM chuyển tiền: 317335477
Đánh giá của khách hàng:
Phản hồi rất nhanh
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.