MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
VietComBank
794,418 VND
= (34 + 0.17) x 23,249
Người Nhận
Perfect Money
34 USD
Trạng thái: Giao dịch thành công
31-05-2020 21:07:09 : Bạn tạo đơn hàng
31-05-2020 21:12:19 : Đã nhận được tiền từ bạn
31-05-2020 21:12:19 : Đang chuyển tiền cho bạn
31-05-2020 21:12:20 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được VietComBank của bạn cho đến khi chuyển Perfect Money cho bạn thành công là 1 giây
Số Batch PM chuyển tiền: 316797522
Đánh giá của khách hàng:
nhanh
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.