MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
PM Voucher
10 USD
Người Nhận
VietComBank
221,800 VND
= 10 x 22,400 - 2,200
Trạng thái: Giao dịch thành công
11-11-2019 02:17:19 : Bạn tạo đơn hàng
11-11-2019 02:17:35 : Đã nhận được tiền từ bạn
11-11-2019 02:17:35 : Đang chuyển tiền cho bạn
11-11-2019 02:17:37 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được PM Voucher của bạn cho đến khi chuyển VietComBank cho bạn thành công là 2 giây
Mã lệnh chuyển tiền: IBVCB.IBVCB.11111906105****3
Đánh giá của khách hàng:
nhanh quá ủng hộ site luôn đã sài 3 site thì site này nhanh nhất
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.