MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Perfect Money
200 USD
Người Nhận
VietComBank
4,477,800 VND
= 200 x 22,400 - 2,200
Trạng thái: Giao dịch thành công
16-09-2019 15:22:30 : Bạn tạo đơn hàng
16-09-2019 15:22:56 : Đã nhận được tiền từ bạn
16-09-2019 15:22:57 : Đang chuyển tiền cho bạn
16-09-2019 15:23:34 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Perfect Money của bạn cho đến khi chuyển VietComBank cho bạn thành công là 38 giây
Note: Mã lệnh chuyển tiền thành công: IBVCB.16091905479****5
Đánh giá của khách hàng:
good
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật, thông tin trang đơn hàng này chỉ hiện thị những thông tin có thể công khai (Public).
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng (Private), bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.