MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
VietComBank
2,393,403 VND
= (104 + 0.52) x 22,899
Người Nhận
Perfect Money
104 USD
Trạng thái: Giao dịch thành công
11-11-2019 19:31:18 : Bạn tạo đơn hàng
11-11-2019 19:34:35 : Đã nhận được tiền từ bạn
11-11-2019 19:34:36 : Đang chuyển tiền cho bạn
11-11-2019 19:34:37 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được VietComBank của bạn cho đến khi chuyển Perfect Money cho bạn thành công là 2 giây
Số Batch PM chuyển tiền: 289109306
Đánh giá của khách hàng:
quá tuyệt
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.