MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Perfect Money
10 USD
Người Nhận
Á Châu Bank
213,500 VND
= 10 x 22,400 - 10,500
Trạng thái: Giao dịch thành công
16-09-2019 15:18:05 : Bạn tạo đơn hàng
16-09-2019 15:19:20 : Đã nhận được tiền từ bạn
16-09-2019 15:19:21 : Đang chuyển tiền cho bạn
16-09-2019 15:19:42 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Perfect Money của bạn cho đến khi chuyển Á Châu Bank cho bạn thành công là 22 giây
Đánh giá của khách hàng:
ngon
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.