« muabanpm.com

Hướng dẫn xác minh tài khoản Perfect Money


Xác minh tài khoản PM (PerfectMoney) có lợi ích sau: giảm phí chuyển khoản từ 1.99% xuống còn 0.5%, tăng độ uy tín tài khoản PM của bạn.
Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản PM tại đây: https://perfectmoney.com
(Tên miền perfectmoney.com hoặc perfectmoney.is đều là của PerfectMoney)


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PM của bạn, thiết lập thông tin cá nhân cho đúng trước khi bắt đầu tại mục Settings (Cài Đặt): https://perfectmoney.com/settings.html
Sau khi xác minh thành công, nếu bạn chỉnh sửa tên, địa chỉ, số điện thoại sẽ phải xác minh lại.

Bước 2: Di chuyển tới mục Account Verification (Xác minh Tài khoản) để bắt đầu tải lên tài liệu xác minh tại https://perfectmoney.com/verify.html

Bước 3: Xác minh Họ và Tên (Name Validation): bạn tải lên ảnh chụp mặt trước 1 trong số các giấy tờ sau: CMND, CCCD, Hộ Chiếu, Bằng Lái. Tên trong ảnh phải trùng với tên của bạn đã nhập ở Bước 1.

Bước 4: Xác minh Địa Chỉ (Address Validation): bước này là khó nhất.
Bạn tải lên ảnh chụp giấy hóa đơn tiền điện, nước, hóa đơn mua hàng, sao kê ngân hàng, giấy xác nhận tài khoản ngân hàng...
Nói chung các loại giấy tờ mà trong đó có chứa thông tin Tên của bạn và Địa chỉ (trùng với thông tin bạn đã nhập ở Bước 1, hoặc bạn sửa lại thông tin ở Bước 1 cho trùng với tài liệu).
Quan trọng: Giấy cần trông chuyên nghiệp giống như bên thứ 3 cấp và có đóng dấu mực đỏ (kể cả con dấu ví dụ "Đã Thu Tiền" miễn là mực đỏ)
TIP: Trường hợp không có giấy tờ hoặc không được duyệt, bạn có tài khoản ở ngân hàng nào bạn ra phòng giao dịch ngân hàng đó yêu cầu in cho bạn "Giấy xác nhận thông tin tài khoản" bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh Việt (Ngân hàng có thu 1 khoản phí). Trong giấy đó sẽ có địa chỉ của bạn đã đăng ký với ngân hàng, bạn chụp tải ảnh đó lên sẽ được duyệt.

Bước 5: Xác minh Số Điện Thoại (Phone Validation): bạn cần xác minh thành công Tên và Địa Chỉ mới có thể thực hiện bước này. PM sẽ gọi đến số ĐT bạn đăng ký và đọc 1 dãy số bằng tiếng Anh, bạn cần nghe được tiếng Anh và điền lại dãy số đó.
Chú ý: Số điện thoại của bạn VD là 0912345678, bạn cần thay thế số 0 đầu tiên thành +84 là mã vùng của VN, số điện thoại bạn nhập sẽ là +84912345678

Tất cả các bước trên bạn cần chụp ảnh rõ nét, ưu tiên các tài liệu bằng tiếng Anh.
Các tài liệu được phía PM duyệt thủ công lên các bước bạn sẽ phải chờ.
Sau khi hoàn thành, trạng thái của tài khoản bạn sẽ đổi thành Verified