Hướng dẫn xác minh tài khoản Perfect Money


Xác minh tài khoản PM (PerfectMoney) có nhiều lợi ích: giảm phí chuyển khoản từ 2% xuống còn 0.5%, tăng độ uy tín tài khoản PM của bạn.
Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản PM tại đây: https://perfectmoney.com


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PM của bạn, thiết lập thông tin cá nhân cho đúng trước khi bắt đầu tại mục Settings (Cài Đặt): https://perfectmoney.com/settings.html
Sau khi xác minh thành công, nếu bạn chỉnh sửa tên, địa chỉ, số điện thoại sẽ phải xác minh lại.

Bước 2: Di chuyển tới mục Account Verification (Xác minh Tài khoản) để bắt đầu tải lên tài liệu xác minh tại https://perfectmoney.com/verify.html

Bước 3: Xác minh Họ và Tên (Name Validation): bạn tải lên ảnh chụp mặt trước 1 trong số các giấy tờ sau: CMND, CCCD, Hộ Chiếu, Bằng Lái. Tên trong ảnh phải trùng với tên của bạn đã nhập ở Bước 1.

Bước 4: Xác minh Địa Chỉ (Address Validation): bạn tải lên ảnh chụp giấy hóa đơn tiền điện, nước, hóa đơn mua hàng, sao kê ngân hàng, giấy xác nhận tài khoản ngân hàng... hay bất cứ giấy tờ gì mà trong đó có chứa thông tin Tên của bạn và Địa chỉ (trùng với thông tin bạn đã nhập ở Bước 1, hoặc bạn sửa lại thông tin ở Bước 1 cho trùng với tài liệu).
Quan trọng: Giấy cần phải trông chuyên nghiệp giống như bên thứ 3 cấp và có đóng dấu mực đỏ (kể cả con dấu ví dụ "Đã Thu Tiền" miễn là mực đỏ)

Bước 5: Xác minh Số Điện Thoại (Phone Validation): bạn cần xác minh thành công Tên và Địa Chỉ mới có thể thực hiện bước này. PM sẽ gọi đến số ĐT bạn đăng ký và đọc 1 dãy số bằng tiếng Anh, bạn cần nghe được tiếng Anh và điền lại dãy số đó.

Tất cả các bước trên bạn cần chụp ảnh rõ nét, ưu tiên các tài liệu bằng tiếng Anh.
Các tài liệu được PM review thủ công lên các bước bạn sẽ phải chờ.
Sau khi hoàn thành, trạng thái của tài khoản bạn sẽ đổi thành Verified