MuaBanPm.com
Bạn sẽ chịu các loại phí giao dịch nếu có
Customers must pay all fees (if any).
  1. PerfectMoney: 0.5% (Min: 0.01 PM)
  2. WEX.nz Code USD: Free
  3. VietComBank: 3,300 đ