MuaBanPm

.com
Website hiện tại không hỗ trợ chức năng: Đăng Ký, Đăng Nhập

Thay vào đó, tài khoản của bạn chính là các số tài khoản ngân hàng mỗi khi bạn nhập để tạo đơn hàng và thanh toán.
Vì vậy bạn chỉ cần bạn tạo đơn hàng thành công ở trang chủ tức là bạn có thể giao dịch bình thường.

Trong 1 số trường hợp bạn là người chuyển VNĐ cho chúng tôi hoặc bạn giao dịch ở nước ngoài, bạn cần xác minh thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng mới có thể tạo đơn hàng.
Chi tiết về cách xác minh xem tại: Hướng Dẫn Xác Minh Thông Tin

Các trường hợp còn lại, bạn bán tiền điện tử cho chúng tôi thì không cần xác minh.